bahagia atau sebaliknya...senang atau sukar..., hidup adalah untuk dinikmati...

Sunday, December 19, 2010

Dia Maha Mengetahui

....Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ianya amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah: 216)

No comments: